Tietoa Opintoverkon uusiin LOPS2021-mukaisiin oppikirjoihin liittyen:
Painetut ja sähköiset kirjat ovat sisällöltään samanlaisia


Painetuissa ja sähköisissä kirjoissa on keskenään sama rakenne, samat perustekstit, samat lisätekstit sekä samat kuvat ja kaaviot. Vain painetuissa kirjoissa on lisälukemisto (katso tarkemmin alla).


Sähköisten kirjojen hinnat


Sähköisten kirjojen hinta kouluille on 12,80 e (alv 0 %), alv 10 % mukainen hinta 14,08 e. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätetään oikeudet muutoksiin.


Painetut kirjat julkaistaan ensin moduuli kerrallaan


Kirjat julkaistaan moduuli kerrallaan (moduulit 1 ja 2. Koko kirjasarjan valmistuttua tullaan joissain aineissa todennäköisesti kustantamaan myös yhteisnide kaikista kursseista, kuten tähän saakka on vajaa 20 vuotta tehty.


Painetut kirjat ovat havainnollisia ja selkeitä


Painettujen kirjojen toteutuksessa ja taitossa pyritään mahdollisimman selkeään ja helposti hahmotettavaan muotoon. Katso esimerkkejä sivu www.opinto.net.


Painettujen kirjojen ostaminen


Painettuja kirjoja voi ostaa kirjakaupoista ja kaikilta keskeisiltä kirjavälittäjiltä Suomessa.


Sähköiset kirjat tilataan suoraan Opintoverkolta tai kirjavälittäjiltä


Sähköiset kirjat voi ostaa Opintoverkon palvelusta www.digioppikirja.fi tai Kirjavälitys ja Edustore. Sähköinen kirja (digioppikirja.fi) on uudistunut vuonna 2021 monella tavalla.


Opintoverkon sähköisten kirjojen käyttö on yksinkertaista


Kysy kokeilutunnusta Digioppikirjaan harri ät opintoverkko.fi

Kirjoissa on paljon kysymyksiä ja tehtäviä


Kirjassa on runsaasti kysymyksiä ja tehtäviä. Ne on usein sijoitettu kappaleiden väliotsikoiden yhteyteen siihen kohtaan, missä asiaa käsitellään.

Kirjoissa on selkeät kappaleiden perustekstit ja syventäviä lisätekstejä


Kappaleen lisätekstit syventävät perustekstissä esitettyjä asioita.

Kirjoissa on havainnollistavia kaavioita


Kaaviot, tilastot, kartat ja asiaa selventävät nostot auttavat hahmottamaan sisältöä. Painetun kirjan perus- ja lisäteksteihin liittyvät kartat, tilastot ja kaaviot ovat myös sähköisessä kirjassa.


Painetuissa kirjoissa on (ps1 ja ue1) laaja lukemisto, joka palvelee sekä vain pakolliset kurssit suorittavia että kirjoituksiin tähtääviä


Painettuihin kirjoihin tulee merkittävä uudistus. Etenkin ps ja ue kirjoihin (moduuli 1) tulee kurssiaineksen perään laaja lukemisto, jossa käsitellään lukuisia kiinnostavia ja ajankohtaisiakin aiheita, jotka liittyvät kurssin aihepiiriin, mutta joita Lops ei pyydä. Näistä on usein hyötyä myös ylioppilaskirjoituksissa. Jotta nämä lisätekstit eivät kuormita opiskelijaa kurssin aikana (esimerkiksi kokeeseen luvun kannalta), on tekstit erotettu selkeästi lukemisto-osaan. Lukemistossa on paljon viittauksia kirjan sisällä samaa aihetta käsitteleviin kohtiin. Koska kirjan sisäinen runsas viittausten käyttäminen toimii painetussa kirjassa paremmin kuin sähköisessä kirjassa, tulee lukemisto olemaan vain painetuissa kirjoissa. Lukemiston artikkelien lopussa on lyhytosoite, joka avaa kyseiseen artikkeliin liittyvän lisämateriaalin internet-sivulla.


ESIMERKKI YHDEN KURSSIKIRJAN LUKEMISTOSTA

Psykologian kurssi 1 -kirjan lukemiston aiheita

Yksinäisyys
Terveyspsykologia
Teknologian psykologisia vaikutuksia
Positiivinen psykologia
Oikeuspsykologia
Pessimismi ja optimismi
Syömiskäyttäytymisen psykologiaa
Laihduttamisen psykologiaa
Liikunnan psykologisia vaikutuksia
Urheilupsykologiaa
Talouspsykologiaa
Liikennepsykologiaa
Internetin ja älypuhelimien psykologisia vaikutuksia
Sosiaalisen median vaikutuksia
Minäesitys sosiaalisessa mediassa
Mediapsykologia
Virtualitodellisuuden ja tekoälyn psykologiaa
Digipelaamisen psykologiaa
Tosi tv:n psykologiaa
Ravinnon ja suoliston vaikutuksia psyykkisiin toimintoihin
Aivoterveys
Rakkauden psykologaa
Seurustelun psykologista tarkastelua
Seksuaalipsykologia
Itsetunto
Perfektionismi ja suorittaminen
Psykologinen turvallisuus
Keskittyminen ja multitasking
Voiko omia tunteita ohjata? Tunnetaidot ja tunnesäätely
Mieli ja keho, psykofyysisyys
Kriisit ja traumat
Syyllisyys ja häpeä
Mieli, tietoisuus, mindfulness
Empatia ja myötätuntouupumus
KultturipsykologiaSama sähköinen lisämateriaalisivusto liittyy sekä painettuihin että sähköisiin kirjoihin


Sekä painettuihin että sähköisiin kirjoihin liittyy verkossa oleva laaja sähköinen lisämateriaali. Se sisältää kappalekohtaisesti ja kirjan rakenteeseen ja sisältöön liittyviä videoaineistoja ja muita tehtäviä, ja joillain kursseilla kappalekohtaiseen kertaamiseen liittyviä monivalintatehtäviä. Nämä aineistot avautuvat sähköisestä kirjasta linkillä ja painetuista LOPS2021 kirjoissa helpon lyhytosoitteen avulla, esimerkiksi kappaleen lopussa ovk.fi/351. Lyhytosoite on helppo käyttää tietokoneella tai puhelimella.


Kirjoihin liittyy erillinen opettajan lisämateriaali


Verkkosivulla tunnuksen takaa löytyy opettajan materiaalia


Opintoverkon Lops2021 mukaisten painettujen kirjojen ISBN-numerot,

vuonna 2021 painettavat
(kaikkia LOPS2016 mukaisia oppikirjoja on myös edelleen myynnissä)

Lukion psykologia Lops2021. PS1 Toimiva ja oppiva ihminen, ISBN 978-952-5469-57-8

Lukion psykologia Lops2021. PS2 Kehittyvä ihminen, ISBN 978-952-5469-58-5

Lukion uskonto Lops2021. UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja
islamin jäljillä, ISBN 978-952-5469-59-2

Lukion uskonto Lops2021. UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, ISBN 978-952-5469-60-8

Lukion filosofia Lops2021. FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun, ISBN 978-952-5469-61-5

Lukion filosofia Lops2021. FI2 Etiikka, ISBN 978-952-5469-62-2

Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET1 Minä ja hyvä elämä, ISBN 978-952-5469-63-9

Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET2 Minä ja yhteiskunta, ISBN 978-952-5469-64-6

Sähköisillä kirjoilla on omat tunnusnumeronsa. Kysy tarkemmin harri@opintoverkko.fiKirjoihin tutustuminen ja näytekappaleet


Ota yhteyttä Harri Peltomaa, Opintoverkko, harri@opintoverkko.fi – lähettämällä sähköpostia varmistaen näytekappaleen ja lisätiedon saamisen uskonnon, psykologian, filosofian ja/tai elämänkatsomustiedon oppikirjoista.

Etusivu

LOPS2016 ja POPS2014 oppikirjat

LOPS21 oppikirjat

   

LOPS21 kirjat - kirjojen sisällön neljä tasoa

   

Kysymyksiä ja vastauksia Opintoverkon LOPS2021-oppikirjat

   

LOPS2021 Psykologia moduuli 1 (ja lukemisto)

   

LOPS2021 Uskonto moduuli 1

   

LOPS2021 Filosofia moduuli 1

   

Lukion elämänkatsomustieto moduuli 1 LOPS2021

   

Lukion filosofia moduuli 2 LOPS2021

   

LOPS2021 psykologian lukemisto

Digioppikirjan päivityksiä

LOPS2021 kertauskirjat ja kertauspelit (ue, ps)

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003