Opintoverkko -


1. Esipuhe ja johdanto

 

2. Psykologian koulukunnat ja osa-alueita

2.1. Psykologian koulukuntia

2.2. Positiivinen psykologia ja onnellisuus

2.3. Liikennepsykologia

2.4. Oikeuspsykologia

2.5. Sosiaalipsykologian perusteita

2.6. Kuuluisia sosiaalipsykologian kokeita

 

3. Terveys ja hyvinvointi

3.1. Terveyspsykologia

3.2. Liikunnan psyykkisiä vaikutuksia

3.3. Pessimismi ja optimismi

3.4. Ravinnolla ja suolistomikrobeilla on yhteys mieleen ja käyttäytymiseen

3.5. Tietoisuustaidot

 

4. Tunteet ja ihmissuhteiden vaikutus

4.1. Empatia ja myötätunto

4.2. Psykologinen turvallisuus

4.3. Tunnetaidot

4.4. Näkökulmia tunteiden säätelyyn läheisissä ihmissuhteissa

4.5. Rakkauden psykologista tarkastelua

4.6. Seurustelusuhteet nuoruuden kehitystehtävänä

4.7. Yksinäisyyden haaste

 

5. Internet, media, sosiaalinen media ja teknologia

5.1. Digipelaamisen vaikutus kognitiivisiin kykyihin ja aivotoimintaan

5.2. Tosi-tv:n psykologisia ja sosiaalipsykologisia ulottuvuuksia

5.3. Sosiaalisen median ilmiöiden tarkastelua psykologisesta näkökulmasta

5.4. Internetin ja älypuhelimen psykologisia vaikutuksia

5.5. Mediapsykologia

5.6. Minäesitys sosiaalisessa mediassa

 

6. Kognitiivinen toiminta

6.1. Muistin toiminta

6.2. Oppiminen perustuu aivojen hermostolliseen toimintaan

6.3. Keskittyminen


© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com