Opintoverkko - LOPS21 kirjat - kirjojen sisällön neljä tasoa


Tämän sivun kuvien avulla saa yleiskuvan Opintoverkon LOPS21-kirjojen neljästä tasosta. Kirjoissa on

Perusteksti

esittää selkeästi kappaleen keskeisen aineksen. Uskonnon ja psykologian kirjoissa perusteksti on useimmiten kaksi aukeamaa (4 sivua). Näissä kirjoissa aukeaman koko on A3 (sivu on A4-kokoinen). Isolla aukeammalla on pyritty mahdollisimman selvästi hahmottuviin kokonaisuuksiin. Kappaleen keskeiset termit ovat heti otsikon vieressä. Kappaleissa on kuvituksen ohella kaavioita ja taulukoita.
Et ja filosofia -kirjat ovat kokoa 200x240 mm.


Lukion uskonto kurssi 1 kpl 1 Ihmisen yritys ymmmärtää maailmaa (perusteksti 2 aukeamaa, katso alla)

1. aukeaman väliotsikot:
USKOMUSJÄRJESTELMÄT AJATTELUN VÄLINEINÄ
MAAILMANKUVA ON TIETOPOHJA
2. aukeaman väliotsikot
MAAILMANKATSOMUS ON TULKINTAA
MORAALI OHJAA IHMISEN TOIMINTAA
ELÄMÄNKATSOMUS JA VAKAUMUS OVAT
HENKILÖKOHTAISIA RATKAISUJA

Kirjan perustekstin, kuten myös laajentavien tekstien ja lukemiston, useimmat kokonaisuudet päättyvät

lyhytosoitteeseen, joka avaa internet-aineiston

. Lyhytosoite on muotoa ovk.fi/xxxx (= nelinumeroinen numero). Tämä lyhytosoite on helppo avata kännykällä tai tietokoneen selaimeen. Sähköisessä kirjassa nämä aukeavat linkillä.
Kun internet-aineisto on tuotu kappaleen väliotsikkotasolle, sitä on helppo käyttää osana opetusta ja se täydentää tai "tekee todeksi" tekstissä puhuttua asiaa.

Tässä esimerkkinä uskonnon kurssiin 2 liittyvä Kristinusko Afrikassa kokonaisuuden sivusto.

Sähköinen lisämateriaali.

Kirjoita puhelimella tai tietokoneen selaimeen (ei Google-hakuun)
ovk.fi/351
(aihepiiri on eri, mutta toimii esimerkkinä)

Laajentavat tekstit

liittyvät tiiviisti kirjan peruskappaleen sisältöön, ja ne nimensä mukaan laajentavat perustekstiä syvemmälle. Myös nämä tekstikokonaisuudet päättyvät usein lyhytosoitteeseen, joka avaa lisämateriaalia.

Kappaleen Ue1 1.1. laajentavat tekstit:

SKEPSIS (esimerkki maailmankuvasta)
MAAILMANKUVA ON SISÄINEN MALLI (integraatio psykologiaan)
MEDIAN VAIKUTUS MAAILMANKUVAAN (ja vastamedian käsite, luottamus mediaan)
JOURNALISMI JA UUTISOINTI (kehystämisvalta, vaikutus maailmankuvaan)
SANANVAPAUS (maailmankuvan laajenemisen edellytys)
VIHAPUHE SANANVAPAUDEN HAASTEENA
TIETEELLINEN, EPÄTIETEELLINEN, MAAGINEN JA USKONNOLLINEN AJATTELU (maailmankuvallisen ajattelun perusta)
TULEVAISUUDENKUVAT JA TULEVAISUUSKUVAT (osa maailmankuvaa)


Lukemisto

on uutuus Opintoverkon kirjoissa. Lukemisto on mukana kaikissa uskonnon ja psykologian kirjoissa ja useimmissa filosofian ja elämänkatsomustiedon kirjoissa.

Lukemisto pyrkii vastaamaan sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien että vain pakolliset kurssit suorittavien tarpeisiin. Lukemisto sisältää kirjoittamaan aikoville runsaasti laajoja lisätietoja aiheista, jotka eivät suoraan nouse Lops-sisällöistä, mutta joista on paljon hyötyä parhammassa mahdollisessa menestymisessa, ja vain pakollisen/pakolliset kurssin/kurssit suorittava voi löytää niistä paljon mielenkiintoista ja yleissivistävää.

Kirjan Ue1 kappaleen 1.1. lukemiston aiheet ja niiden väliotsikot

NÄKÖKULMIA KULTTUURIN MÄÄRITTELYYN
- KULTTUURIN KÄSITE
- KULTTUURIEN KEHITYS HEIMOYHTEISÖISTÄ SIVILISAATIOIKSI
- KULTTUURIEVOLUUTIO ETENEE KIIHTYVÄLLÄ VAUHDILLA
- IHMINEN OMAKSUU KULTTUURIN SOSIALISAATIOPROSESSISSA

KULTTUURI MIELEN OHJELMOINTINA
- YKSILÖ- JA YHTEISÖKESKEISET KULTTUURIT
- TUTKIMUKSIA JA TEORIOITA MAAILMAN JAKAUTUMISESTA ERILAISIIN KULTTUURIPIIREIHIN
- KULTTUURIEN VÄLILLÄ ON EROJA TAPAKULTTUURISSA
- NORMIT OVAT KULTTUURISIDONNAISIA

SUOMALAISEN KULTTUURIN OMINAISPIIRTEITÄ KULTTUUREJA VERTAILEVASSA TUTKIMUKSESSA
- OMINAISPIIRTEET

TULEVAISUUDENTUTKIMUS TUTKII VAIHTOEHTOISIA TULEVAISUUKSIA
- ESITTELY
- TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ
© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com