Opintoverkko - Lukion elämänkatsomustieto kurssi 1 LOPS2021


Opintoverkon
Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET1 Minä ja hyvä elämä


Painetun ja sähköisen kirjan tiedot:

Painettu kirja

Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET1 Minä ja hyvä elämä
ISBN 978-952-5469-63-9

Sähköinen kirja Digioppikirja.fi -palvelussa

Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET1 Minä ja hyvä elämä
ISBN 978-952-5469-71-4

Molempien kirjojen hinnat 12,80 e/kpl (alv 0 %)
Kirjoihin liittyy sama laaja sähköinen lisämateriaali.

Sähköisen kirjan valinnut koulu saa ilmaiseksi luokkakäyttöön saman kurssin painettuja kirjoja suhteessa tilausmäärään (kysy tarkemmin).

-------------------------------------------

Aikataulu:

Sähköinen kirja ja malliaukeamia kirjasta nähtävillä viikolla 15 (12.4. alkava viikko)

---------------------------------

Sisällys (ja vertailu Opintoverkon OPS2016-kirjojen sisältöihin):

Lukion elämänkatsomustieto Lops2021. ET1 Minä ja hyvä elämä

Johdanto
Elämänkatsomustieto oppiaineena

Luku 1: Erilaisia katsomuksia
1.1. Elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva
1.2. Uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia
1.3. Katsomusten tieteellinen tutkiminen ja katsomusdialogi
(kpl 1.1. ja 1.3. osin sama kuin OPS2016 ET1-kirjassa)

Luku 2: Ihmiskäsityksiä ja ihmiskuvia
2.1. Mitä ihmiskäsitys ja ihmiskuva tarkoittavat?
2.2. Essentialistisia ihmiskuvia
2.3. Antiessentialistisia ihmiskuvia
2.4. Taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä ihmiskuvia
(suurelta osin sama kuin OPS2016 ET2-kirjassa)

Luku 3: iIhminen yhteisön jäsenenä
3.1. Identiteetti ja yksilöllisyys
3.2. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
3.3. Sosiaalisten suhteiden merkitys
3.4. Ihmisen sosiaaliset näyttämöt
3.5. Identiteetit risteävät
(kpl 3.1. ja 3.3. suurelta osin sama kuin OPS2016 ET2-kirjassa)

Luku 4: valintojen vaikutus elämänkulkuun ja elämänhallinnan keinot
4.1. Ihmisen elämänkulku ja siihen vaikuttavia tekijöitä
4.2. Ihminen käsittelee eri kysymyksiä elämänkaaren eri vaiheita
4.3. Elämänhallinta on erityisen tärkeää kriiseissä
(kpl 4.1. ja 4.2. osin sama kuin OPS2016 ET2-kirjassa)

Luku 5: Hyvinvointi ja hyvä elämä
5.1. Hyvinvoinnin käsitteen ulottuvuuksia
5.2. Hyvä elämä voi muodostua monista erilaisita tekijöistä
(kpl 5.2. osin sama kuin OPS2016 ET1, ET2 ja ET3 -kirjoissa)

Luku 6 Onnellisuus ja merkityksellisyys
6.1. Filosofisia näkökulmia onnellisuuteen
6.2. Onnellisuus tarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta
6.3 Onnellisuuden psykologiaa
6.4. Kysymys elämän merkityksellisyydestä ja merkityksettömyydestä
(kpl 6.1., 6.2. ja 6.4. osin sama kuin OPS2016 ET2-kirjassa)

Luku 7 Erilaisia hyvän elämän malleja
7.1. Katsomukseni: sekulaari humanismi
7.2. Katsomukseni: buddhalaisuus
7.3. Katsomukseni: kristintusko
7.4. Katsomukseni: islam
7.5. Katsomukseni: syväekologia
7.6. Katsomukseni: feminismi
7.7. Katsomukseni: arvokonservatismi
(sama kuin OPS2016 ET1-kirjassa)


© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com