Psykologia OPS2016

Lukion psykologian kertauskirja, ISBN 9789525469516. Toinen uudistettu painos (ilmestynyt 17.10.2018).

LOPS2016 psykologian oppimäärän kertauskirja. Kirja kokoaa kaikkien uuden ops:n psykologian oppikirjasarjojen käyttämät asiat ja käsitteet. Kokoava tieto esitetään visualisoidusti, jotta suuria linjoja on helpompi hahmottaa ja muistaa.
Tekijät Peltomaa, Hongisto-Peltomaa, Blomqvist, Borshagovski

OPS2016 kirjat

Lukion psykologia kurssi 1, ISBN 978-952-5469-26-4 (Peltomaa ym)

Lukion psykologia kurssit 1-5, ISBN 978-952-5469-27-1 (Peltomaa ym)

Lukion sosiaalipsykologia ISBN 978-952-5469-39-4.

Lukion psykologia kurssit 2-3, ISBN 978-952-5469-42-4 (Peltomaa ym)

Saatavilla myös erilliskirja
Lukion psykologia kurssit 4-5, ISBN 978-952-5469-53-0 (Peltomaa ym)

...............................................................

Lukion psykologia kurssit 1-5 lisämateriaalisivut.
http://www.digitaalinenoppikirja.fi/lukionpsykologia/

..............................................................


Joitain ajatuksia, jotka ovat olleet pinnalla psykologian uuden kertauskirjan laatimisessa:


- kertauskirjan tarkoitus ei ole kertoa kaikkea kirjasarjan esittämää
informaatiota uudelleen samalla tavalla. Muutoinhan samaan päädyttäisiin laittamalla kirjat nippuun.

- kertauskirja ei voi rakentua siten, että kirjasarjan sisältö kerrotaan samassa rakenteessa lyhyemmin - se ei ole riittävä lisäarvo.

- kertauskirjan tulisi nousta kirjasarjan "yläpuolelle" siten, että se huomioi sisällöt laajemmin kuin mikään yksittäinen kirjasarja, ja käsittelee asioita kertauskirjan omaa logiikkaa noudattavalla tavalla - kirjasarjan viiden kurssin rakenne ei välttämättä ole ihanteellinen kertauskirjalle.

- kertauskirjan tärkeä tehtävä on kertoa opiskelijalle, mitä kaikkea tulisi tietää - mutta ei välttämättä kertoa kaikkia sitä informaatiota juurta jaksaen itse kirjassa - informaatio on esitetty yksityiskohtaisemmin kurssikirjoissa.

- kertauskirjan olisi hyvä ilmentää asioiden painoarvoja ja suhteita - mikä on tärkeää ja mikä liittyy mihin.

- kertauskirjassa on erityisen tärkeää pohtia informaation muotoilun tapoja - millä tavoilla tietoa louhitaan, jalostetaan ja muotoillaan, jotta lukija voi mahdollisimman hyvin muodostaa informaatiosta ymmärrystä. Selittävät ja tietoa kokoavat kaaviot ovat eduksi tiedonrakentamisessa.

Ystävällisin terveisin Harri Peltomaa, Opintoverkko

Alla olevassa kuvassa kaaviossa on viittauksia kaikilla eri kursseissa esitettyihin ihmisen psyykkistä toimintaa selittäviin asioihin (mm. koulukunnat selittävät). Kappaleen tekstin väliotsikot esiintyvät kaaviossa. Ne asiat, jotka liittyvät olennaisimmin johonkin muuhun kokonaisuuteen, ovat merkitty sivuviittauksena tämän aukeaman väliotsikon alle. Näin opiskeilija voi silmällen kerrata laajoja kokonaisuuksia, ja tarkastaa asiasisällön sivuviittauksen osoittamasta kohdasta.Etusivu

LOPS2016 ja POPS2014 oppikirjat

   

Lukion psykologia OPS2016

   

Lukion uskonto OPS2016

   

Lukion filosofia OPS2016

   

Lukion elämänkatsomustieto

   

Yläluokkien uskonnon sarja 2018

   

OPS2016 lukion oppikirjat

   

Uskonto kertauskirja OPS2016

LOPS21 oppikirjat

Digioppikirjan päivityksiä

LOPS2021 kertauskirjat ja kertauspelit (ue, ps)

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003