Tietyt asiat esiintyvät kaikissa uuden ops:n painetuissa oppikirjoissa suunnilleen samalla tavalla. Kirjoissa on myös omia painotuksia ja juuri sille kirjalle ominaisia piirteitä. Opintoverkon psykologian kirjan ominaispiirteitä ovat mm.:

1.

selittävät kokonaiskaaviot, mm. seuraavien kappaleiden alussa
3.3. Opiskeluun ja oppimiseen vaikuttavat tekijät
2.1. Ihmisen toiminta
2.4. Sosiaalinen taso
Kaavioiden avulla opiskelija saa kokonaiskuvan käsiteltävästä asiasta, ja opettaja voi käyttää kaaviota johdatuksena aiheeseen tai kertaamisessa

2.

kappale 1.4. Psykologia taitona. Lainaus ops psykologian johdannosta "Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. "
Mitä ovat psykologiset taidot, joita lukiolainen voi kehittää ja vahvistaa omaa hyvinvointiaan varten? Kirjan kappaleen perusteksti käsittelee taitoja ihmisen vahvuuksien kautta, ja lisäteksteissä on toistakymmentä näkökulmaa tutkimuksiin ja harjoituksiin itsensä kehittämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

3.

kurssin 1 ops tavoitekohta: "ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä "
Kaikkiaan uusi ops pyytää tarkastelemaan ihmisen toimintaa kulttuurisen tason kautta toistakymmentä kertaa (eri kursseilla yhteensä).
Yleensä kirjoissa ei ole erotettu selkeästi, mitkä ovat sosiaalisen ja kulttuurisen tason selittävät tekijät ihmisen toiminnassa. Kirjan kappaleissa 2.4. Sosiaalinen taso ja 2.5. Kulttuurinen taso näiden vaikuttavat ja selittävät tekijät on erotettu ja esitetty selkeästi ja laajasti.

4.

ihmisen toiminnan ilmiöt, kappale 2.6. Lainaus ops: "Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus". Opintoverkon kirjassa nämä kaikki ilmiöt on sidottu edellä esitettyihin viiteen kappaleeseen 2.1.-2.5. Ihmisen toiminnan ja toimintaa selittävät tasot, ja nämä ihmisen toiminnan ilmiöt on tekstissä esitetty laajasti ja kiinnostavasti - niihin perehtyminen ei ole vain linkkien tai ryhmätyön varassa.

5.

lainaus ops: "• ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä." kappaleen 4.2. Psykologinen tieto on tutkimusperustaista lisäteksteissä on esitetty perusteita matemaattisille taidoille, tilastollisille käsitteille ja erilaisille kuvaajille, joita psykologiassa tarvitaan. Tästä lisätiedosta voi olla hyötyä myös ylioppilaskirjoituksissa.

Etusivu

   

Yläluokkien uskonnon sarja 2018

Opintoverkon oppikirjat lv 2020-2021

Kirjat lukuvuodelle 2020-2021

Uskonto kertauskirja OPS2016

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003