Opintoverkko -


Kirjan kansi, sisällysluettelo ja esimerkki kirjan kappaleesta ja kappaleen lisätekstiosiosta eli sanastosta. Sanasto on sijoitettu kappalekohtaisesti aina kappaleen leipätekstin loppuun. Sanaston laajuus vaihtelee kappaleesta riippuen alle sivusta noin kymmeneen sivuun.


© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com