Yläluokkien uskonnon uusi sarja

Uskonnon verkot


Kristinusko maailmassa (8-luokka)
Tuotetunnus: ISBN 9789525469493
Tekijät: Peltomaa, Harri, ym
kustantajan hinta 14,90 e sis alv 10 %
Tietoa kirjasta ja kirjan tilaamisesta
http://opintoverkko.verkkopolku.com/?KristinuskoMaailmassaUUTUUS%288lkaUskonto%29

Uskonnon verkot KRISTINUSKO MAAILMASSA on yläkoulun evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja. Kirja esittelee kristinuskon, maailman suurimman uskonnon, syntyä, opin lähteitä, leviämistä ja moninaisuutta tämän päivän maailmassa. Kappaleissa esitellään eri kirkkokuntien ominaispiirteet ja uskon harjoittamisen perinteitä eri maanosissa. Kirjassa käsitellään esimerkkien avulla kristinuskoa nykypäivän ilmiönä sekä yksilöiden että yhteiskuntien tasolla. Kurssi avaa monipuolisia näkymiä ympäröivän maailman ymmärtämiselle, sekä omassa lähiympäristössä että globaalisti.

---------------------------------------------

- Hyvä elämä (9-luokka), TOINEN UUSITTU PAINOS tammikuu 2019
Kirjasta painettiin tammikuussa 2018 ensimmäinen painos, josta lähetettiin kouluille näytekappaleita. Toinen uusittu painos sisältää enemmän kuvitusta sekä kirjan tekstimuotoiluja on tiivistetty ja täsmennetty.
Toinen uusittu painos ISBN 978-952-5469-54-7
kustantajan hinta 14,90 e sis alv 10 % 


Uskonnon verkot HYVÄ ELÄMÄ on yläkoulun evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja. Kirjan alkuosa esittelee eettisen ja moraalisen ajattelun perusteita. Loppuosassa käsitellään monipuolisesti eettisiä aihepiirejä ajankohtaisten teemojen ja esimerkkien kautta. Kappaleiden lukuisten kysymysten avulla lukija voi pohtia omaa suhdettaan moraalisiin valintoihin. Kappaleissa käsitellään sekä kristinuskon että muiden uskontojen näkökulmia esitettyihin aiheisiin

---------------------------------------------------

- Uskonnon verkot Uskontojen maailma (7-luokka)
kustantajan hinta 14,90 e sis alv 10 %
Tuotetunnus: ISBN 9789525469509

Uskonnon verkot USKONTOJEN MAAILMA on yläkoulun evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja. Kirja esittelee uskontoja ilmiönä, uskonnollisuutta ja sen eri muotoja sekä maailmanuskontojen uskon harjoittamisen muotoja, oppia, levinneisyyttä ja vaikutusta maailmaan. Kurssi avaa monipuolisia näkymiä ympäröivän maailman ymmärtämiselle, sekä omassa lähiympäristössä että globaalisti.-------------------------------------

Koko yläluokkien yhteisnide 270 sivua
ISBN 978-952-5469-35-6
kustantajan hinta 24,90 e sis alv 10 %

Kirjoihin liittyvä opettajanmateriaali on ilmainen kirjan käyttäjille.

Tiedustelut info@opinto.net

Kirjassa on pyritty SEKÄ käsittelemään eettisiä aiheita selvästi evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen näkökulmasta ETTÄ puhumaan sellaisista aiheista, jotka ovat todellisia nuorten maailmassa. Etiikan sovellusaiheissa on käsitelty muun muassa sosiaalisen median käytön eettisiä kysymyksiä, monikulttuurisuutta ja kiusaamista.


Kirja on ainutlaatuinen hybridikirja, joka yhdistää painetun kirjan miellyttävyyden ja selkeyden sekä internetin mahdollisuudet. Katso esimerkki tästä yhdistelmästä alempaa tätä sivua.NäyteaukeamaKirja on taitoltaan selkeä. Taitossa pyrittiin hyvään luettavuuteen, ilmavuuteen ja selkeään jäsentelyyn. Kirja on hieman tavallisia kirjoja suurempi, jotta kaksi palstaa tekstiä mahtuu ilmavasti aukeamille.

Kirjassa kappaleiden väliotsikot ovat omia toiminnallisia kokonaisuuksia - jokaiseen niistä liittyy suuri määrä kysymyksiä.


  Ei kuvaa  


Kirjan väliotsikkokonaisuudet päättyvät lyhytosoitteisiin. Ne ovat näppäriä kirjoittaa koneelle tai mobiililaitteisiin.

Kokeile lyhyosoitteen toimintaa klikkaamalla linkkiä tai kirjoittamalla kännykkään www.ovk.fi/184
Sivut on optimoitu toimimaan mobiililaitteilla.

Opettaja voi näyttää elävöittävää ja keskustelua herättävää videomateriaalia koneelta tai oppilaat itse mobiililaitteella tai kannettavalla, mikäli ne ovat tunnilla käytössä. Ratkaisua koekäyttäneissä kouluissa tämä on toiminut erinomaisesti.

Valitut videot ovat lyhyitä, yläastetasolle sopivia ja suurelta osin suomenkielisiä. Valittujen videoiden sisältö liittyy tiiviisti kappaleen tekstin käsittelemiin aiheisiin.


  Ei kuvaa  

Kappaleen Hyvä yhteiskunta väliotsikon Syrjintä ja syrjäytyminen internetkokonaisuus

Etusivu

LOPS2016 ja POPS2014 oppikirjat

   

Lukion psykologia OPS2016

   

Lukion uskonto OPS2016

   

Lukion filosofia OPS2016

   

Lukion elämänkatsomustieto

   

Yläluokkien uskonnon sarja 2018

      

Kristinusko maailmassa UUTUUS (8lka uskonto)

      

Näytesivut Kristinusko maailmassa (uskonto 8 lka)

      

Kristinusko maailmassa -kirjan sisällys

      

Lisää näytesivuja Kristinusko maailmassa -kirjasta

      

Yläluokkien uskonnon sarja: Uskonnon verkot

   

OPS2016 lukion oppikirjat

   

Uskonto kertauskirja OPS2016

LOPS21 oppikirjat

Digioppikirjan päivityksiä

LOPS2021 kertauskirjat ja kertauspelit (ue, ps)

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003